slide4 slide3 slide2 slide1


TOM III - wykaz osób

Trzeci tom słownika biograficznego, został wydany w 2014 roku i zawiera 347 biografii. Ważną część książki stanowi rozdział Uzupełnienia, w którym autorzy starali się możliwie wyczerpująco zapisać dalsze losy bohaterów poprzednich tomów.

W kolejnym rozdziale zamieszczono wykaz osób ze wszystkich części w porządku alfabetycznym.


Fot. S. Pytel
Fot. Z. Krauzowicz