slide4 slide3 slide2 slide1


TOM II - wykaz osób

Drugi tom słownika biograficznego został wydany w 2007 roku i jest kontynuacją części pierwszej. Zawiera 466 biografii osób związanych z Podhalem, Spiszem, Orawą i Ziemią Pienińską.

Podobnie jak w tomie pierwszym, opracowując poszczególne biogramy dążyliśmy do ukazania każdej sylwetki w sposób możliwie pełny i rzetelny, na podstawie zebranych wywiadów bezpośrednio u opisywanych osób, uzupełnionych o dostępne informacje.

W przeciwieństwie do pierwszego tomu zmieniony został układ zawartości słownika.
Nie zastosowany został podział na rozdziały, lecz wszystkie biogramy ułożone zostały w porządku alfabetycznym, co podyktowane zostało znikomą ilością pozyskanych życiorysów osób mieszkających poza Podhalem.

Pomimo, iż słownik obejmuje wyłącznie osoby żyjące w niniejszym tomie znajduje się również kilka biogramów osób, które zmarły w trakcie przygotowywania publikacji do druku. W rozdziale "Uzupełnienia do tomu I" zamieściliśmy najnowsze informacje dotyczące osób prezentowanych w poprzednim tomie oraz indeks haseł.


Fot. S. Gał