slide4 slide3 slide2 slide1


TOM I - wykaz osób

Pierwszy tom słownika biograficznego "Podhalanie" został wydany w 2005 roku. Zawiera 513 biografii ułożonych alfabetycznie w czterech rozdziałach: Honorowi obywatele Podhala, Mieszkańcy Podhala, Podhalanie w Polsce i Podhalanie w świecie.

Autorzy słownika w sposób możliwie pełny i rzetelny ukazali sylwetki Podhalan nie oceniając ich dzieł czy zasług, a jedynie starając się podawać fakty.

Przyjęta konstrukcja haseł obejmuje: podstawowe dane biograficzne (nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców oraz informacje o współmałżonku i dzieciach), dane o wykształceniu i karierze zawodowej, osiągnięcia zawodowe, naukowe, artystyczne czy społeczne, publikacje, patenty, członkostwo oraz funkcje w stowarzyszeniach i organizacjach, nagrody i odznaczenia świadczące o zawodowym i społecznym uznaniu, a także hobby i inne zainteresowania pozazawodowe.

Słownik ten jako nowatorskie dzieło wpisuje się w podhalańską historiografię a zawarte w nim biogramy niezbicie potwierdzają wielki wkład Podhalan w rozwój nauki i kultury zarówno w kraju jak i na obczyźnie.


Fot. S. Gał